film: paranormal activity

Er zijn films die ik niet graag in mijn ééntje wil zien.Te griezelig.
Heel vaag kan ik me herinneren dat ik ooit eens na het zien van een film de straat opgerend ben. Ik denk dat het Psycho was, van Hitchcock en dan gaat het met name om die douchescene.
 
De film die ik gisteren zag hoort daar zeker bij.
Paranormal Activity.
 
De tip over die film kwam van mijn zoon in Groningen die hem niet uit kon zien.
 
Het gaat over een jong stel dat geleidelijk aan "geplaagd"wordt door angstaanjagende geluiden,zoals snerpend glijden over een muur, een stem die de naam van de vrouw mompelt,  deuren die dichtklappen enzovoort.
 
Het blijkt dat de vrouw die geluiden van vroeger al bij zich heeft en dat verhuizen geen zin heeft want ze zijn gebonden aan haar.
 
Haar vriend besluit een camera op te stellen, ook ’s nachts zodat er een analyse gemaakt kan worden, ook van de geluiden.
Hij is zeer rationeel en niet bang.
Zij echter besluit een "deskundige"in te roepen, die meedeelt dat hij niets kan doen, omdat het over demonen gaat en niet over geesten.
 ( Toch weer eens opzoeken wat her en der onder demonen verstaan wordt)
Het eeuwenoude ouijabord ( waar ik wel eens verbluffende ervaringen mee heb opgedaan) wordt afgeraden, maar ten einde raad leent hij er eentje.
Als ze er niet zijn gebeurt er van alles mee.
 
Het is een spannende low-budget film, waarin de spanning geloofwaardig wordt opgebouwd. Met name die camera gericht op het bed laat steeds meer subtiele verschrikkingen zien. Het loopt niet goed af met het stel.
 
In de loop van mijn leven heb ik regelmatig gehoord over allerlei "enge" dingen die aan huizen gekoppeld zijn. Ook heb ik me er met regelmaat theoretisch in verdiept en  ken ik mensen die begaafd zijn op dit gebied. Ik was eens in Zweden, in een stuga, had net gelezen in het standaardwerk van Prof. Tenhaef over spiritisme en kon ’s nachts bij het zien van een fluoriscerend lichtknopje amper de slaap vatten.
 
Er zijn vast ook lezers met allerlei kennis en of ervaringen.
 
Het viel me mee dat ik vannacht rustig kon doorslapen.

Afbeelding
uit de film.

nb
Natuurlijk zijn er raakvlakken met psychiatrie, om verschillende redenen.
Vandaar ook mede mijn interesse en verdieping.

Een lezenswaardig boekje in dit kader is
Stemmen horen accepteren, onder auspicien van Professor Romme.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

33 reacties op film: paranormal activity

 1. Catharina Anna Maria van Vliet zegt:

  Heb je deze film geleend? Mag ik vragen waar?

 2. laila zegt:

  Gedownload CAM.

 3. Catharina Anna Maria van Vliet zegt:

  Aha……. ik had al weinig vertrouwen in de videotheek.

 4. K zegt:

  Angst geeft voedsel aan dergelijke fenomenen. Ik houd niet zo van dergelijke films, want het is mogelijk dat de kijker zelf angstig blijft waardoor hij zelf dergelijke entiteiten kan gaan aantrekken.

 5. laila zegt:

  Dat is niet uitgesloten K.

 6. martin zegt:

  Laila niet mijn genre. Ik houd ook niet zo van griezelen.

 7. trekmoment zegt:

  Ik geloof er niet zo in terwijl ik gek genoeg wel eens een dergelijke film heb gezien en dan toch bij het naar bed gaan af en toe even een rilling voel. Dergelijke films willen je iets doen geloven vrees ik!

 8. Paul Nijbakker zegt:

  In alle gevallen waarin meldingen van paranormale verschijnselen wetenschappelijk onderzocht zijn, kwamen er steevast doodordinaire verklaringen voor aan het licht. De menselijke geest laat zich te graag bedotten.

 9. laila zegt:

  Martin.
  Ik houd zeker van spanning, in psychololische romans, thrillers, het gewone leven en ook in zo´n `geloofwaardige`film.Jij niet.
  Overigens heb ik nog iets toegevoegd mbt een boek van Prof. Romme.
  trekker.
  ´Mijn ervaring is dat mannen amper angst kunnen toegeven.
  Het is dan, even een rilling voelen. Ha.
  Paul.
  De wetenschap kan lang niet alles verklaren. Dat lijkt me een overdreven stelling.
  Ken jij geen onverklaarbare sensaties.

 10. thera zegt:

  Ik durf zelfs amper te reageren. Er zijn ook voor mij een flink aantal films, die ik beter niet kan zien, omdat ze me blijven achtervolgen. In mijn puberteit was ik uitermate gevoelig en heb toen wel dingen waargenomen, die niet met de wetenschap zijn te verklaren. Ondanks dat deze dingen geruststellend waren, vriendelijk en dus beslist geen demonen, was ik er bang voor en heb deze "gave" dan niet ontwikkeld, maar vooral weggeduwd. Het verschoof naar mijn dromen en daar mag het blijven.
  Fijne bijdrage Laila.

 11. fred van der wal zegt:

  Prof. Dr. W.H.C. Tenhaeff heb ik de werken van gelezen indertijd en dan spreek ik over de jaren 60.
  Hij kwam wel eens bij ons over huis, een maal met zijn "medium" Gerard Croiset. Mijn grootmoeder was tot op hoge leeftijd niet betaaald secretaresse van de Society for parapsychological research
  Tenhaeff was buitengewoon hoogleraar parapsychologie en omstreden vanwege zijn niet wetenschappelijke methodes. Zoals bekend heeft er tot in de dagbladen een strijd plaats gevonden om zijn opvolger.
  Het was in de jaren dat de halfzachte fenomenologen van hun troon werden gestoten en met hen Tenhaeff.

 12. jp zegt:

  Hoe minder angst er in jezelf zit, hoe minder je er gevoelig voor bent.
  Dit soort films, net als games, bungy-jumpen, thrillers spelen in op angst gevoelens, helpen misschien de angst enigszins te reguleren (het is maar een ….) maar lossen het niet op.
  Waarom wllen we toch ‘zo graag’ met angst die buiten ons ligt spelen?

 13. laila zegt:

  @thera.
  Angst voor dat soort verschijnselen heeft mensen gek gemaakt. Heel jammer! Want het zijn natuurlijk waardevolle ervaringen.
  Tot op zekere hoogte.
  Dank voor je reacte.
  @fred.
  Tenhaeff; je hebt gelijk. Ik zal de naam veranderen.Van die machtsstrijd weet ik niets, maar de faculteit parapsychologie bestaat toch nog?
  @jp.
  Er is genoeg angst van binnen. Niet dan?:-)

 14. trekmoment zegt:

  Ja ja, maak het maar erger! Snik!

 15. jp zegt:

  @Laila
  Ja die is er, maar moet die er ook blijven?

 16. fred van der wal zegt:

  Verschenen op 29-01-2009 in Ublad 17 (40
  Vroeger had de UU jarenlang een leerstoel die onderzoek deed naar telepathie, helderziendheid, lichaamsuittredingen en het door gedachtenkracht laten bewegen van voorwerpen.
  Nu kom je het ‘meer tussen hemel en aarde’ niet tegen aan de Universiteit. Maar van 1953 tot 2007 was er aan de UU de bijzondere leerstoel Parapsychologie, ingesteld en betaald door de Studievereniging voor Psychical Research (SPR). Vanaf 1953 werd die bezet door Willem Tenhaeff, die een voormalig klooster aan de Springweg inrichtte als Parapsychologisch Instituut. Helderzienden die Tenhaeff bezochten, meenden regelmatig nonnen in het gebouw te zien. Bij Tenhaeffs opvolging ontstond een landelijke rel omdat hij de door de universiteit aangedragen kandidaten als kneuzen bestempelde. Hij bleef tien jaar extra zitten tot het instituut in 1979 door zijn opvolger professor dr. Henri van Praag werd omgevormd tot een zelfstandig instituut. Bij Sociale Wetenschappen richtte dr. Sybo Schouten een Parapsychologisch Laboratorium in onder leiding van de in 1974 benoemde gewoon hoogleraar in de parapsychologie Martin Johnson. Bij de bezuinigingen van 1986 vertrok Johnson, werd het lab opgeheven en had Schouten alleen nog een kamer bij Sociale Wetenschappen. Dick Bierman volgde van Praag op en ressorteerde regelrecht onder het college van bestuur, omdat Sociale Wetenschappen hem de toegang ontzegde.
  In 2003 stelde de SPR Sociale Wetenschappen voor om de leerstoel weer onderdeel van de faculteit te maken. Sociale Wetenschappen weigerde. Na overleg tussen SPR en de Universiteit voor Humanistiek ging de leerstoel per 2007 naar de UvH en heet sindsdien de Heymans leerstoel voor bijzondere menselijke ervaringen. Hans Alma, rector van de UvH: “De leerstoel moet aansluiten bij onze onderzoeksvragen op het gebied van zingeving. We vinden het belangrijk om hedendaagse vormen van zingeving te onderzoeken en hoe mensen die een plek in hun leven geven. Bijzondere ervaringen, zoals religieuze of paranormale, spelen daarin voor veel mensen een rol.”
  Wil Sociale Wetenschappen de leerstoel inmiddels niet terug gezien de maatschappelijke belangstelling voor paranormale zaken? Decaan Willem Koops: “Die willen we nóóit meer hebben! Als je parapsychologie als vak aanbiedt, trek je de verkeerde studenten aan. Wij willen niet vereenzelvigd worden met verschijnselen waar we niet in geloven, ook al was het wetenschappelijk gehalte van de laatste hoogleraar wel aan de maat naar men zegt. Het is waar dat je nooit van te voren dingen moet uitsluiten van zorgvuldig wetenschappelijk onderzoek maar wij hebben gewoon geen zin meer in het gedonder.”
  DG

 17. laila zegt:

  @jp.
  Nog even voor ik naar buiten ga.
  Het is super mooi weer.
  Ik wens mensen zo min mogelijk angsten. Angstreductie is belangrijk.
  @fred.
  Bedankt voor je reactie.
  Er is veel kaf op dit gebied; in het kader van kaf en koren.
  Als je googelt naar faculteit parapsychologie krijg je een boeiend programma van de Hogeschool Utrecht.
  Wat is je eigen standpunt?
  nb Ik heb me net aangemeld voor de Van Goghlezing in Zwolle op 4-12. Yes!
  ( in 5 plaatsen: zie Volkskrant)

 18. martin zegt:

  Laila enge spanning daar hou ik inderdaad niet van."For writer-director Oren Peli, home is where the
  horror is."
  Dan hoeft het van mij al niet meer.
  Bloed en geweld, laat maar zitten. Ooit heb ik ergens
  mijn drie lievelingsfilms opgegeven en die zijn allemaal
  spannend op hun manier:
  Los Santos inocentes, Mario Camus (1984)
  Amores Perros, Alejandro González Iñárritu (2000)
  Gegen die Wand, Fatih Akin (2004)

 19. laila zegt:

  @martin.
  Deze film ( nog niet in de bioscopen) heeft iets van die andere low-budget film The Blair Witch Project. Er komt geen bloed enzo aan te pas.

 20. fred van der wal zegt:

  Martin Johnson schat ik hoger in dan Tenhaeff die onderzoeksresultaten vervalste. De herhaalbaarheid van het experiment is in alle parapsychologische onderzoekingen een struikelblok gebleken. Merkwaardig is dat het Tibethaanse dodenboek buitenzintuiglijk ervaringen onderschrijft zoals de tunnel en het licht bij Bijna Dood Ervaringen. Het waarnemen van overledenen en engelen, soms ook demonen is een algemeen verschijnsel bij de groep mensen die een BDE ondergingen.
  Het zijn reële zaken.
  Eigen ervaringen met hatha yoga en astrale uittreding in de 60-er en 70-er jaren deden mij besluiten niet verder op deze zaken in de praktijk in te gaan. Enkele malen na een bewuste uittreding bekroop mij de angst dat ik mijn lichaam niet meer terug zou vinden.
  Bovennatuurlijke verschijnselen wel eens ervaren bij pinkstergemeente bijeenkomsten zoals het kennen door een voorganger van feiten die alleen aan mijn dochter en mij bekend waren. In deze kringen speelt profetie een grote rol en genezing langs bovennatuurlijke weg
  De paar positieve resultaten die ik heb gezien zijn achteraf gecontroleerd door medici.
  Ik ben een nuchter mens en houd mij graag aan het Bijbelse gebod om je niet te bemoeien met de onzienlijke dingen, want zoals de Schepper in de Schrift zegt; de onzichtbare dingen zijn van Mij.
  Veel literatuur is gepubliceerd over the magical and mystic order of the golden dawn waar een aantal bekende, kleurrijke Engelsen intellectuelen en kunstenaars rond de eeuwwissseling lid van waren. Een neo gnostisch genootschap dat inwijdingsrituelen en een zeer pittige intellectuele training kende die leiddde tot toelating tot de graden van inwijding. Weinigen kwamen verder dan de adeptus minor graad. Paranormale zaken als ceremoniële magie en oproepen van engelen waren daar praktijk.
  Zie ook biografie Aleister Crowley.
  Wie zich bewust in laat met paranormale zaken loopt grote kans bezeten te raken. De case stories zijn legio.

 21. Bart zegt:

  Goeie kijktip, ik ga hem zeker zien als ik de kans krijg, Laila.
  Ik hou erg van dit genre, en je verwijzing naar The Blair Witch Project is zeker een aanbeveling!
  Groet, Bart

 22. rene louman zegt:

  Met K eens!!

 23. laila zegt:

  @fred.
  Die namen ken ik niet zo.
  Ik zit nu wat meer in de transculturele psychiatrie ( Frank Kortman)
  Maar deze tijd van het jaar leent zich wel voor verdieping op dit vlak.
  Via via lees ik nu Jamie Sams, een Indiaanse.
  Een obsessie mbt wat dan ook lijkt me nooit goed. Wat je vertelt doet me een beetje denken aan al die lieden (ook vrienden van me) die flipten op lsd in de zeventiger jaren. Ook niet zonder risico.
  Een prettige verjaardag nog:-)
  @Bart.
  Kijk jij in je eentje Bart?;-)
  @rene.
  O.

 24. Bart zegt:

  O ja, desnoods, Laila! 🙂

 25. laila zegt:

  @Bart.
  Tjonge wat een lef. Ha;-)))

 26. Bart zegt:

  Als het echt te eng wordt heb ik altijd mijn dappere kater Knorretje nog, die ik dan even bij zijn pootje mag vasthouden… :))

 27. Catharina Anna Maria van Vliet zegt:

  Ik zal hem zeker niet alleen gaan kijken.
  ‘Eng’ is relatief,
  persoonlijk lag ik wakker van ‘Sophie’s choice’,
  en dan met name door de keuze die ze moest maken.

 28. laila zegt:

  @CAM.
  Sophie’s Choice maakte veel indruk. Zeker weten.

 29. fred van der wal zegt:

  De gevaren van LSD waren al in de zestiger jaren bekend en na het lezen van een vuistdik boek over deze drug leek het me onverstandig er aan te beginnen te meer daar dosering van de drug nogal onzeker was door het geknutsel van amateur chemici. Bij enkele kennissen traden wekenlange na effecten op. En enkeling had angstaanjagende visioenen.
  Vinkenoog die onder medische begeleiding kennis maakte met LSD verbond er op overspannen wijze trancedente en "kosmische" ervaringen volgens een journalistiek verslag aan vast. Zoals wellicht bekend bereikte psychiater Bastiaans snelle resultaten met zijn toen omstreden therapie ten behoeve van KZ syndroom lijders. De CIA gebruikte LSD als waarheids serum. De moeizame mystieke een magische neo gnostieke training van The Golden Dawn was niet te vergelijken met het doelloze drugs gebruik van de los geslagen post sixties hedonisten.
  Hatha Yoga leidt bij sommige beoefenaren tot paranormale fenomenen. Experimenten met autogene training eveneens.
  De psyche te beschouwen als manipuleerbaar instrument om paranormale fenomenen op te wekken lijkt mij buitengewoon riskant. Wil men toch astrale projectie beoefenen dan is het vooroorlogse standaardwerk van Muldoon en Carrington aan te bevelen.The projection of the astral body.
  Ik zal me oriënteren op Kortman en Sams.
  Het is 45 jaar geleden dat ik mee voor het laatst verdiepte in de analytische psychologie en de psycho analyse of de fenomenologen o.a. Langeveld, Buytendijk en Rümke. het was toen min of meer vverplichte stog op de kweekschool voor onderwijzers. Sindsdien stil blijven staan.

 30. hippo zegt:

  dank voor de kijktip; ‘k vind het heerlijk om af en toe bij de videotheek dit soort films te scoren
  gr. hippo

 31. peterus zegt:

  Waarom heet het niet para abnormaal?
  Ik heb er geen ervaring mee.
  Is dat goed of slecht?
  espiritugroet

 32. laila zegt:

  @fred.
  Aha; nooit bijgebleven dus.
  @hippo.
  Filmpje scoren? Jaja; het heeft wat.
  @peterus.
  Goed of slecht?
  Wie zal het zeggen?

 33. Catharina Anna Maria van Vliet zegt:

  Wij gaan vanavond kijken in De Kroon….

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s