balans

fotoVerander de blanke mannencultuur is de kop boven het artikel over Agnes Jongerius van het FNV in de VK en daar word ik wel vrolijk van en velen met mij.

In 2012 moeten vrouwen 40 % van de topfuncties bekleden en om dat te bereiken moeten bedrijven en instellingen worden verplicht een voorkeursbeleid voor vrouwen te voeren.
Nederland zou een voorbeeld kunnen nemen aan Noorwegen, waar 40% van de beursgenoteerde bedrijven uit vrouwen bestaat. Ook Spanje en Denemarken nemen daar een voorbeeld aan.

"Als je het niet wettelijk verplicht blijf je hangen in de goede bedoelingen, maar de afgelopen 25 jaar is gebleken dat dat niet werkt."

"Toen mijn moeder ging trouwen, werd ze meteen ontslagen. Dat was destijds De cultuur. Cultuur kun je veranderen.
Volgens de theorie van organisatiepsycholoog Mosskanter moet minimaal 30% van de groep bestaan uit ‘anderen’ om dit te doen.
Dus je hebt minimaal 30 % vrouwen in de top nodig wil je de blanke mannencultuur veranderen."

"Waarom pleit u nu juist nu voor een quotum?"
"In mei staat er een discussie in de kamer gepland over de resultaten van de commissie-Frijns, die onderzoek heeft gedaan naar diversiteit.
En de werkgroep Top Brainstorm, over stappen van vrouwen op weg naar de top presenteert eind mei zijn bevindingen."
Wat mij betreft kan het quotum dit najaar ingevoerd worden. "
Ferme taal Agnes.

Als ik naar buiten kijk schiet me een liedje te binnen:
Into each life some rain must fall,
maar ach:
een beetje lichtheid is er altijd, als je goed om je heen kijkt.
Sommige veranderingen hebben een zetje nodig.

Mee eens of niet mee eens???

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

9 reacties op balans

 1. maria zegt:

  Quota’s kunnen soms goed zijn, maar niet altijd.
  Uiteindelijk gaat het om kansengelijkheid. Zie de uitstekende column van Louise Fresco gisteren ( ik ben al lang een grote fan van Fresco) http://weblogs.nrc.nl/weblog/fresco/2008/04/01/marie-het-haakje-zit-aan-de-binnenkant/

 2. laila zegt:

  @maria.
  pagina niet gevonden lees ik.
  De argumenten van de organisatiepsycholoog vind ik steekhoudend; ik heb ze al vaker gelezen. Mensen zijn geneigd ‘gelijken’ te kiezen , dus er zal een zetje gegeven moeten worden, in de vorm van een quota.
  En het werkt toch in Noorwegen?

 3. maria zegt:

  Probeer het nog eens, de link klopt!
  Fresco gaat ook in op de wens van Nederlandse vrouwen naar veel persoonlijk geluk.
  Ha, daarom voel ik me in Nederland zo thuis.

 4. laila zegt:

  Veel persoonlijk geluk.
  Daar is wat voor te zeggen: ik sluit de computer , hang de werkdrift aan de wilgen en ga ijs eten:
  pistache met slagroom:-)

 5. laila zegt:

  Wat weinig reacties. Niet interessant, dit onderwerp.
  Uit ondezoekingen blijkt dat vrouwen meer in staat zijn om een masculien en feminieme leiderschapsstijl te paren, waardoor organisaties beter functioneren
  Meer betrokkenheid, meer arbeidssatisfactie, meer winst enzovoort.
  Een balans van mannen en vrouwen in topfuncties lijkt me wenselijk.
  Vandaag een paar reacties in de VK op het quotum.
  Ineke van Gent: Tweede Kamerlid PvdA:
  "Ik werk met Mariette Hamer aan een wetsvoorstel. Daarin staan quota, want er gebeurt nu veel te weinig."
  Minster Donner:
  "Het is een overspannen verwachting dat als je iets in de wet zet het ook verandert."
  Ciska Dresselhuys:
  "Zo’n quotum is heel goed. We zijn nu 40 jaar bezig met de tweede feministische golf en het schiet gewoon niet op. Veel mannen willen trouwens best meer mannen aan de top. Maar het komt er niet van omdat zij daar zelf ook willen ziten en die banen schaars zijn."
  Ineke van Gent, Tweede Kamerlid Groen Links:
  "Er is een breekijzer nodig. Het old boys network moet tussen de oren krijgen dat ze niet alleen elkaar moeten bellen. Ook vrouwen kunnen het prima doen aan de top."
  Een leuke uitspraak, die laatste.

 6. maria zegt:

  Verkeerd citaat, Laila.
  Paul Kalma, een heel goede MAN werkt met Hamers aan een wetsvoorstel…
  Ik vind de quota-kwestie ingewikkeld, ik ben noch echte voor noch tegenstander.
  Hier de column van Fresco, die vermoedelijk alleen voor NRC abonnenten leesbaar is!
  Ik houd van Louise Fresco die ik al 15 jaar lang volg en lees, die zelf een zeer geambitioneerde vrouw is, zonder alle andere vrouwen haar eigen weg als de alleen zalig makende op te dringen ( zoals Heleen Mees het doet)
  "Marie, het haakje zit aan de binnenkant
  Ik kijk graag naar oude opnames van beroemde orkesten met dirigenten. Neem bijvoorbeeld de Berliner Philharmoniker onder Herbert von Karajan: als altijd spelen ze de sterren van de hemel, de heren – want heel lang waren vrouwelijke musici niet welkom.
  Zouden zij nog mooier gespeeld hebben als zij 40 procent vrouwelijke collegae hadden gehad, of een vrouwelijke concertmeester, of een vrouwelijke dirigent? Dat is de vraag. Toch is er een consensus ontstaan dat voldoende vrouwen een noodzakelijke voorwaarde zijn voor succes, in ieder geval in het bedrijfsleven, de universiteit of bij de overheid.
  Zo wordt altijd beweerd dat bedrijven met vrouwen aan de top het beter doen op de beurs. Heel overtuigend vind ik dat niet: de correlatie tussen aantallen vrouwen en succes is geen bewijs van een causaal verband; je kunt hoogstens aannemen dat bedrijven met een bepaald percentage vrouwen op andere terreinen ook vernieuwend zijn.
  Toch hebben we allemaal intuïtief het gevoel dat een gemengde groep beter presteert, dat een variëteit aan visies and methoden helpt. Maar wat is gemengd? Sekse is maar een van de vele dimensies die verschillen tussen mensen bepalen, naast afkomst, vakgebied, aanleg, cultuur en levensovertuiging. Bovendien bestaat er een enorme statistische spreiding tussen zogenaamde mannelijke of vrouwelijke eigenschappen bij individuen. Als je die eigenschappen uitzet in een grafiek zie je twee puntenwolken met een groot gedeeld gebied. De neiging tot – vooruit – dominantie of snel beslissen komt vaker voor bij mannen, maar niet exclusief. En omgekeerd zou de neiging tot consensus meer bij vrouwen kunnen voorkomen. Maar, gegeven het opleidingsniveau, zijn de overeenkomsten tussen vrouwen en mannen vele malen groter dan de verschillen.
  In de westerse samenleving van vandaag wordt de biologisch-seksuele dimensie onbelangrijker, omdat het vrouw- of manzijn minder het levenspad bepaalt. Het is dan ook ironisch dat de roep om quota voor vrouwen aan de top zich juist nu manifesteert, nu de objectieve en subjectieve barrières min of meer geslecht zijn. Ja, de kinderopvang is nog steeds een karig rommeltje, en er zal af en toe in een duistere uithoek nog wel eens een rigide knorrepot zitten die griezelt van vrouwelijke collega’s. Maar steeds minder hoeft het krijgen van kinderen het einde van een carrière te betekenen. Ik ben nog geen lid van een raad van bestuur, rector of directeur-generaal tegengekomen die vrouwen weerde. Integendeel, met man en macht wordt gezocht naar geschikte vrouwen voor seniorposities.
  Ondanks die inspanningen en alle oproepen van vrouwen zelf, blijkt het aantal vrouwen in leidinggevende posities in Nederland maar mondjesmaat toe te nemen. Ze kiezen er massaal voor om minder te werken en in minder verantwoordelijke posities. Kinderen zijn daarbij niet altijd een beperkende factor, ook kinderloze vrouwen werken graag in deeltijd. Heeft het feministische collectief De Bonte Was dan toch gelijk gehad met hun slogan Marie, het haakje zit aan de binnenkant?
  Dat er een belemmering in de Nederlandse hoofden zit blijkt in vergelijking met het werelddeel waar misschien de meeste vrouwen aan de top staan: Azië. Daar worden geld en status zeer hoog gewaardeerd. Meisjes en jongens leren van jongsaf aan dat vooruitkomen in de maatschappij het belangrijkste doel is, opdat de volgende generaties het beter zullen krijgen dan hun ouders. Voor het werk moet alles wijken en accepteren mannen én vrouwen het bijvoorbeeld om lange periodes gescheiden van hun gezin te leven. In Nederland worden zelfontplooiing en gezin – vaak in die volgorde – vele malen hoger aangeslagen dan werk. Het is waarschijnlijk een van de redenen waarom Nederlanders zichzelf als gelukkig bestempelen en waarom de kwaliteit van leven hier zo hoog is. De prijs hiervan is een laag ambitieniveau. ‘Voor mij hoeft zo een carrière niet zo nodig’ is een typerende Nederlandse uitspraak.
  Voor vrouwen geldt nog iets anders. Macht is een spel dat je volgens de regels moet spelen. Net als bij de Berliner Philharmoniker moet je het tempo van je collega’s aanhouden. En dat is zwaar. Topbanen eisen niet alleen veel tijd maar vooral ook het accepteren van de eenzaamheid die verbonden is aan het nemen van soms impopulaire beslissingen. In de veilige Nederlandse samenleving is juist onder vrouwen die bereidheid niet wijdverspreid.
  Hoe erg is het uiteindelijk dat wij wat betreft vrouwelijke hoogleraren en topbestuurders ongeveer op het niveau van Botswana scoren? Ja, het onthoudt jonge meisjes een rolmodel. Maar heel dramatisch kan ik het niet vinden, want het zou wel al te gek zijn als alleen vrouwelijke leiders meisjes inspiratie kunnen bieden. Het o zo Nederlandse argument dat het zonde van het geld is als vrouwen met een academische opleiding niet of niet fulltime werken, gaat voorbij aan het belang dat de samenleving heeft bij goed opgeleide ouders.
  Eerlijk gezegd ben ik helemaal niet zo bezorgd over het aantal vrouwen in topposities. Een uitstekend presterende generatie jonge vrouwen staat al te trappelen (wat betreft zijn de achterblijvende jongens veel eerder een reden tot zorg). En principieel vind ik de kwestie van man-vrouwverhouding een valse tegenstelling. Het gaat om de juiste menging van individuen en talenten. Die krijg je door gelijke kansen te bieden aan iedereen, jongens en meisjes, van welke achtergrond dan ook. Daar moet de prioriteit liggen. Net als bij een toporkest kan alleen de meritocratie de basis zijn voor het harmonische geheel."

 7. laila zegt:

  @Maria.
  Klopt wat Kalma betreft; ik had het nog even willen verbeteren, maar moest op de fiets springen.
  Of Mees opdringerig is weet ik niet, ik ken haar niet voldoende.Uitdagend is ze zeker. ( Zelf heb ik nooit full-time willen werken in combinatie met een gezin)
  De column is fraai; mooi is de vergelijking met een orkest. Wat de laatste zinnen betreft:
  "Die krijg je door gelijke kansen te bieden aan iedereen, jongens en meisjes, van welke achtergrond dan ook. Daar moet je prioriteit leggen", klinkt goed, maar ook een beetje als een gemeenplaats.
  Overigens lijken de kansen van jongens op dit moment te verminderen omdat er te veel vrouwen voor de klas staan op de basisschool en die doen onvoldoende appel op jongenseigenschappen als: beweging, spel.
  Aha; ik zie het nu tussen haakjes:
  "Achterblijvende jongens zijn veel eerder een reden tot zorg."
  Hoe komt het dat het basisonderwijs voor mannen de aantrekkelijkheid heeft verloren en jongens teveel vrouwelijke leraren hebben, waardoor ze een achterstand oplopen?
  Je ziet: deze column roept ook weer vragen op.
  In ieder geval: bedankt voor de uitgebreide reactie.Reactie is geredigeerd

 8. maria zegt:

  Hoe komt het dat het basisonderwijs voor "mannen de aantrekkelijkheid heeft verloren en jongens teveel vrouwelijke leraren hebben, waardoor ze een achterstand oplopen?"
  Te weinig betaald, te weinig status. Is in Zweden beter, al ook ver verwijderd van ideaal.
  Kijk, deze zeer belangrijke kwesitwordt met quotering niet opgelost.
  Maar toch: ik ben een sceptische voorstander van quotering en een vurige voorstander van diversiteit.Reactie is geredigeerd

 9. sprakeloos zegt:

  Zelf werkzaam in een sector waar vrouwen, ook in de ‘top’ ruim zo niet oververtegenwoordigd zijn. Ik heb niet de indruk dat ze het beter doen, maar dat is natuurlijk geen maatstaf voor het nut of onnut van quota’s. Ik heb de stellige indruk dat ze niet helpen, eerder averechts werken.
  In een ander kader heb ik op 8 maart, goh dat is toevallig, een column gewijd aan http://www.volkskrantblog.nl/bericht/189204

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s